Niedostatki ścieżek rowerowych

Poruszanie się rowerem w miejskich realiach powinno być łatwe i przyjemne, ale w praktyce bywa z tym rozmaicie. Na polskim gruncie mamy niestety sporo do nadrobienia względem Zachodu, gdzie kultura rowerowa jest znacznie lepiej rozwinięta. W zachodnioeuropejskich miastach można swobodnie …